Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 094 EX 03994/15-357