Komplexní pozemková úprava v k.ú. Huntířov – pozvánka na úvodní jednání