Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové – pozvánka na úvodní jednání