Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Záboří u Dvora Králové