Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků – KPÚ v k.ú. Huntířov