Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků – KPÚ v k.ú. Záboří u Dvora Králové a v navazující části k.ú. Horní Žďár