Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – KPÚ v k.ú. Záboří u Dvora Králové