Rozpočtové hospodaření dle zák. č. 250/2000 Sb. – SOP