Orgány obce

Vedení obce
Petr Hrubý, starosta – 603 868 177
Petr Ježek, místostarosta – 605 590 191

Zastupitelstvo obce
Petr Hrubý – 603 868 177
Petr Ježek – 605 590 191
Mgr. Marie Kropáčková – 731 520 766
Věra Marelová – 776 767 637
Margita Masopustová – 734 549 174
Ing. Zdeňka Baláková – 737 282 306
Kateřina Špůrová – 731 657 700
Jaroslav Patra – 603 729 695
Jiří Krejčík – 607 928 326

Finanční výbor
Věra Marelová, předseda – 776 767 637

Kontrolní výbor
Marie Kropáčková, předseda – 731 520 766

Povodňová komise
Petr Hrubý, předseda Povodňové komise – 603 868 177
Petr Ježek, místopředseda Povodňové komise – 605 590 191
Martina Hlušičková – 739 085 781
Martin Jaroš – 731 652 711

Výbor pro sport a zájmovou činnost
Petr Ježek, předseda – 605 590 191

Pozemkový a majetkový výbor
Kateřina Špůrová, předseda – 731 657 700

Výbor životního prostředí a lesního hospodářství
Jiří Krejčík, předseda – 607 928 326