Orgány obce

Vedení obce
Petr Hrubý, starosta – 603 868 177
Petr Ježek, místostarosta – 736 472 665

Zastupitelstvo obce
Petr Hrubý – 603 868 177
Petr Ježek – 736 472 665
Dana Řepková – 732 215 160
Věra Marelová – 776 767 637
Ondřej Hlušička – 776 326 615
Ing. Zdeňka Baláková – 737 282 306
Kateřina Špůrová – 731 657 700
Jaroslav Patra – 603 729 695
Jiří Krejčík – 607 928 326

Finanční výbor
Věra Marelová, předseda – 776 767 637

Kontrolní výbor
Zdeňka Baláková, předseda – 737 282 306

Povodňová komise
Petr Hrubý, předseda Povodňové komise – 603 868 177
Petr Ježek, místopředseda Povodňové komise – 605 590 191
Martina Hlušičková – 739 085 781
Martin Jaroš – 731 652 711

Výbor pro sport a zájmovou činnost
Ondřej Hlušička, předseda – 776 326 615

Pozemkový a majetkový výbor
Petr Ježek, předseda – 736 472 665

Výbor životního prostředí a lesního hospodářství
Jiří Krejčík, předseda – 607 928 326

Nepřehlédněte

Kapacita zubní ordinace ve Vítězné je maximálně naplněna.

K postupnému uvolňování dalších míst bude docházet v průběhu roku, o čemž budeme zájemce informovat zvěřejněním na našich stránkách. Děkujeme za pochopení!