Usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 19. 10. 2022