Otevření pošty

Informujeme občany, že od 18. 9. bude pobočka pošty v Kocléřově opět zprovozněna!