Veřejně prospěšné práce

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

 Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální­ fond naší obci?

V letech 2015 – 2018 jsou vytvářena pracovní­ mí­sta veřejně prospěšných prací­ (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociální­ho fondu a státního rozpočtu České republiky. 

V období­ od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2020 byla v Obci Vítězná v rámci projektu podpořena 2 pracovní­ mí­sta na VPP částkou 324 745 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociální­ho fondu činila 24 151 Kč a ze státní­ho rozpočtu České republiky činila 290 594 Kč. 

Pracovní­ místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně v obci, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí obce a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí obecního rozpočtu.

Nepřehlédněte

Kapacita zubní ordinace ve Vítězné je maximálně naplněna.

K postupnému uvolňování dalších míst bude docházet v průběhu roku, o čemž budeme zájemce informovat zvěřejněním na našich stránkách. Děkujeme za pochopení!