Vítězná – obec pro všechny generace

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002676

Hlavním cílem tohoto projektu je i v roce 2021 rozvíjet a posilovat existující vazby mezi partnerskými obcemi a prohloubit spolupráci místních spolků a občanů.  Aktivity jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie. V rámci projektu je naplánována akce pro děti od 6 do 12 let Kopaná pro radost – jednodenní sportovní akce s doprovodným kulturním programem.  Druhou aktivitou projektu je jednodenní Setkání seniorů z Vítězné a Marciszowa s prohlídkou relaxačního centra v Hájemství, naučné stezky a přednáškou o floře a fauně. Dále se uskuteční jako součást projektu v zimních měsících akce pro širokou veřejnost – Turnaj v badmintonu a stolním tenisu ve sportcentru v Kocléřově.

Dvoudenní akcí je potom na straně polského partnera Svátek rodin, kam se občané Vítězné mohou vydat na kolech s doprovodným vozidlem, zdravotníkem a zázemím.  Polský partner plánuje na této akci soutěž ve vaření a doplňkové společenské aktivity.

Tímto projektem chtějí obě strany zintenzivnit spolupráci trvající již od roku 2008 a při kulturních a sportovních aktivitách upevnit mezilidské vztahy, navázat profesní kontakty a v neposlední řadě rozvíjet jazykové znalosti.

Nepřehlédněte

Kapacita zubní ordinace ve Vítězné je maximálně naplněna.

K postupnému uvolňování dalších míst bude docházet v průběhu roku, o čemž budeme zájemce informovat zvěřejněním na našich stránkách. Děkujeme za pochopení!