VV – daň z nemovitých věcí na rok 2020 č.j.: 723802/20/2700-11460-608125