VV – Opatření obecné povahy č.j.: 17110/2020-MZE-16212