VV – Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212