VV – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu