VV – Opatření obecné povahy – stanovení trvalé místní úpravy provozu