VV – Oznámení o ukončení shromáždění podkladů pro rozhodnutí č.j. MUDK-VÚP/104292-2021/bre33012-2018