VV – Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby spojeného s řízením o odstranění stavby (společného řízení)