Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Záboří u Dvora Králové