Záměr obce pronajmout předem určeným zájemcům – 10.05.2021