Nabídka kompostérů

Datum vystavení: 31. 3. 2021

Obec Vítězná po provedené inventarizaci znovu nabízí občanům, kteří tak ještě neučinili nebo mají ještě zájem, možnost vyzvednutí kompostéru. Kompostéry lze vyzvednout na sběrném dvoře v Kocléřově.