Kluby a spolky, sport

Venkovní hřiště s umělým povrchem

Adresa: Kocléřov

Kontaktní osoba: Ondřej Hlušička   tel.: 776 326 615

Adresa: Huntířov – RHC

Kontaktní osoba: Petr Dohnal         tel.: 602 566 495

Pronájem: 100,- Kč/1 h

Sportcentrum - tělocvična, sauna

Adresa: Sportcentrum Kocléřov

Kontaktní osoba: Pavlína Pácaltová        tel.: 737 333 329

Pronájem tělocvičny: 300,- Kč/1 h

Pronájem sauny: 400,- Kč/1 h

SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti

Kontaktní osoba: Marcela Koutníková, Martina Hlušičková, Hana Haková Tato instituce spadá pod Obecní úřad Vítězná. Pořádá různé akce pro naše občany. Například vítání občánků, karnevaly, Mikulášské besídky, dětské dny a celou řadu dalších.

Klub důchodců

Adresa: Kocléřov 123

Klub důchodců obce Vítězná.
Scházíme se každý sudý čtvrtek od 14:00 v klubovně.

Knihovna Kocléřov

Adresa: Kocléřov 123

Obecní knihovna, pobočka Vítězná – Kocléřov
Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14:00 – 16:00
okkoclerov@vitezna.cz

Knihovna Huntířov

Adresa: Vítězná – Huntířov 308

Obecní knihovna, pobočka Vítězná – Huntířov
Knihovnice Dana Pabišková

Výpůjční doba: úterý 17:00 – 18:00
okhuntirov@vitezna.cz

Fotbalový klub Sokol Vítězná

Nepřehlédněte

Kapacita zubní ordinace ve Vítězné je maximálně naplněna.

K postupnému uvolňování dalších míst bude docházet v průběhu roku, o čemž budeme zájemce informovat zvěřejněním na našich stránkách. Děkujeme za pochopení!