Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků – KPÚ v k.ú. Kocléřov a v navazujících částech sousedících k.ú. Huntířov a k.ú. Záboří u Dvora Králové