Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j.: MUDK-ODP/26260-2020/bru 6040-2020