Srdce bije pro Vítěznou – rodina, sport, zábava (obec žije)

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001423

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi institucemi a komunitami a navázání kontaktů mezi obyvateli v příhraničním regionu.

Záměrem projektu je realizace sportovních a kulturních aktivit v česko – polském pohraničí krkonošského podhůří v rámci hlavní aktivity, tj. Den obce Vítězná. Pořádání těchto aktivit umožní rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, s cílem společně zlepšit kulturní a společensko-hospodářský rozvoj, životní podmínky místních obyvatel i stávající kontakty jednotlivých partnerů – obce Vítězná a Marciszów.

V rámci Dne obce ve Vítězné, která je garantem projektu, bude probíhat množství kulturních a sportovních aktivit určených pro všechny věkové kategorie včetně dětí, dospělých či seniorů z obou stran hranice.

Nepřehlédněte

Kapacita zubní ordinace ve Vítězné je maximálně naplněna.

K postupnému uvolňování dalších míst bude docházet v průběhu roku, o čemž budeme zájemce informovat zvěřejněním na našich stránkách. Děkujeme za pochopení!