VV – doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje