VV – Opatření obecné povahy – povolení výjimky – bobr evropský