VV – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.j. MUDK-ODS/109339-2022/bru 34650-2022