VV – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.j. MUDK-ODS/71007-2023/kll 20651-2023