VV – Oznámení o opakovaném projednání po doplnění spisu č. 33012-2018 a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí č.j. MUDK-VÚP/59021-2021/bre33012-2018