VV – Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j.: MUDK-ODP/19617-2020/bru 6040-2020