VV – Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí