VV – Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021) č.j. KUKHK – 14164/UP/2021