Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR