Záměr obce pronajmout předem určeným zájemcům – 12.03.2021